Tips og råd til håndverkere på Sørlandet.

Prioriterte oppgaver for bygningsvernsenteret i Aust-Agder er styrking av håndverkskompetansen i fylket, sikre rekruttering til håndverksfagene og øke kunnskapen og omkring bygningsvern og verneverdier hos kommuner, eiere og håndverkere.Bygningsvernsenteret i Aust-Agder har ansatt to prosjektmedarbeidere som skal være, og drive prosjekt bygningsvernsenter i 3 år. Ane Uleberg skal ha tilholdssted på Setesdalsmuseet og Terje Granås skal sitte tett på fremtidige håndverkere på Sam Eyde vidergående skole.

Kontakt bygningsvernsenteret i Aust-Agder:

Telefon: 37 01 73 00, Sentralbord fylkeskommunen

E-post:   BVAA@austagderfk.no

 

Postadresse:

Bygningsvernsenteret i Aust-Agder
Postboks 1604, Stoa
4857 Arendal

Org.nummer- 943039046


ANSATTE:


Terje.jpg

Terje Granås  

Sam Eyde videregående skole  

 Mobil: 909 33 489      

E-post: Terje.Granas@austagderfk.no

Ane Gunhild Uleberg

Ane Gunhild Uleberg

 Setesdalsmuseet

Mobil: 908 23 855 

E-post: Ane.Uleberg@austagderfk.no